Tarih: 17-05-2017 10:06:02


03.02.2017 tarih ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

 

1-) Katma Değer Vergisi Oranlarında Yapılan Değişiklikler:

- 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda yapılan değişiklik ile;

“Yapı ruhsatı 01/01/2013 ile 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01/01/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) 500-1.000 TL (1.000 TL hariç) arasında olan konutların tesliminde vergi oranı %8

b) 1.000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde vergi oranı

olarak uygulanacaktır.

Yapı ruhsatı 01/01/2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01/01/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) 1.000-2.000 TL (2.000 TL dahil) arasında olan konutların tesliminde vergi oranı %8

b) 2.000 TL üzerinde olan konutların tesliminde vergi oranı

olarak uygulanacaktır.”

- Bu Karar ile, 2007/13033 sayılı Kararın Geçici 2. Maddesinde yapılan değişikliğe göre 30 Eylül 2017 tarihinde kadar KDV oranına tabi konutların teslimlerinde %8 KDV uygulanacaktır.

- 2007/13033 sayılı Kararın eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırasında yapılan değişiklik ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin tesliminde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.

- Bu Kararın 5 inci maddesiyle, aşağıdaki listede belirtilen malların 30 Nisan 2017 tarihine kadar tesliminde KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır. Ayrıca mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmeyecektir.

 

 

G.T.İ.P. NO:

Eşyanın Tanımı

9401.30

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler

9401.40.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)

9401.52.00.00.00

Bambudan

9401.53.00.00.00

Hintkamışından

9401.59.00.00.00

Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)

9401.61

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar

9401.69

Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.71

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.79

Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.80

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

9402.10.00.00.19

Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)

9403.10

Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar

9403.20

Metalden diğer mobilyalar

9403.30

Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.40

Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar 

9403.50

Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.60

Diğer ahşap mobilyalar

9403.70

Plastik maddelerden mobilyalar

9403.82

Bambudan olanlar

9403.83

Hintkamışından

9403.89

Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)

9404.10

Şilte mesnetleri

9404.21

Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)

9404.29

Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

 

- 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı KDV Kanununun 29. Maddesinin 2. Fıkrasına göre, 2017 yılında gerçekleştirilen ve Bakanlar Kurulunca indirimli vergi oranına tabi tutulan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin 10.000 TL’yi aşan kısmı, yılı içinde iade edilebilecektir. Ayrıca, 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınacaktır. 2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmayacak, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilecektir.

-Bu Kararın 4 üncü maddesiyle, 2007/13033 sayılı Kararın eki (I) sayılı listenin aşağıda yer verilen 19 uncu sırası değiştirilmiş olup,

“19- (2015/8353 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 1/1/2016) Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil),”

Aynı listenin aşağıdaki 20 inci sırası ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“20- (2015/8353 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 1/1/2016) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi.”

 

2-) Damga Vergisi Oranlarında Yapılan Değişiklikler:

- 01.07.1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı tabloda yer alan “Resmi Şekilde Düzenlenen Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri” ve “07/11/2013 Tarihli Ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Düzenlenen Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri” ne uygulanacak damga vergisi oranı değişiklikten önce binde 9,48 iken değişiklik ile birlikte bu sözleşmelerden damga vergisi alınmayacaktır.

 

3-) Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Yapılan Değişiklikler:

- 06/06/2002 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 8901.10.10.00.11 numaralı 18 Gros Tonilatoyu Geçmeyen Gezinti Gemileri, 8901.10.90.00.11 numaralı Yolcu Ve Gezinti Gemileri ve 89.03 numarasında yer alan mallardan ise sadece Yatlar, Kotralar, Tekneler Ve Gezinti Gemileri” için ÖTV oranı değişiklik öncesinde %6,7 iken değişiklik ile birlikte %0’a düşürülmüştür.

- Bu Kararın 8 inci maddesiyle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan, aşağıdaki listede yer alanların 30 Nisan 2017 tarihine kadar tesliminde ÖTV oranı % 6,7 yerine %0 olarak uygulanacaktır.

 

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)

 

[(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı)

 

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)

 

(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

 

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

 

8419.19.00.00.11

(Katı yakıtlı)

 

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

 

8419.19.00.00.19

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)

 

Diğerleri

 

8421.12.00.00.11

(Çamaşır kurutma makinaları)

 

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg'ı geçmeyecek kapasitede olanlar

 

8422.11.00.00.00

(Bulaşık yıkama makinaları)

 

Evlerde kullanılanlar

 

8450.11.11.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

 

Çamaşırı önden yüklemeli olanlar

 

8450.11.19.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

 

Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar

 

8450.11.90.00.00

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

 

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg'ı geçen fakat 10 kg'ı geçmeyenler   

 

8450.12.00.00.00

(Çamaşır yıkama makinası)

 

Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)  

 

8450.19.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)

 

Elektrikli olanlar

 

8450.19.00.00.19

(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)

 

Diğerleri

 

8451.21.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen kurutma makinaları)

 

Evlerde kullanılanlar

 

85.08

Vakumlu elektrik süpürgeleri

 

85.09

(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)

 

Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)

 

85.16

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla…

 

UNİVERSAL

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

 

 

 

Not:

1- Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimizin sorumlu olmayacağını hatırlatmak isteriz.

2- Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi soru@universalymm.com adresine gönderebilirsiniz. 


Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016