Tarih: 17-05-2017 10:36:11


Konu ile ilgili olarak hazırlanan 1 seri no.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliği 18/2/2017 tarih ve 29983 no.lu Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre;

a) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri,

b) 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini, içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini vergi dairesine elektronik ortamda ertesi ayın 23 üncü günü saat 23.59'a kadar göndermek zorundadırlar.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi ve sigorta primleri ayrı ayrı tahakkuk ettirilir ve bunların ödemeleri, ilgili vergi kanunları ile 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılır. Aynı şekilde bu beyana ilişkin fiillerin vergi cezası veya idari para cezası  kesilmesini gerektirmesi durumunda da ilgili vergi dairesi ve sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından ayrı ayrı ceza kesilecektir.

Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve işçi çalıştıran mükellefler de tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık dönemler halinde beyan etmek durumundadırlar.

Tebliğin yürürlük tarihi 01.01.2018’dir. Sadece Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/ işverenler için uygulama başlangıcı 1/6/2017 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/node/120681

 

Saygılarımızla…

 

UNİVERSAL

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 


Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016