Tarih: 17-05-2017 10:43:51


15 Mart 2017 tarih ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9973 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile,

 

1) İnşaat Sektörüne İlişkin Farklı Sözleşme Türlerinde Damga Vergi Oranları Sıfırlanmıştır.

488 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı tablonun “Akitlerle İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar” başlıklı fıkrasının (14), (15), (16) ve (17) numaralı bentlerinde yer alan aşağıdaki kağıtlar için 15.03.2017 tarihinden itibaren damga vergisi oranı sıfırlanmıştır. (Bilindiği üzere 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Torba Kanun ile bu kağıtlar için uygulanacak damga vergisi oranı binde 9,48 olarak belirlenmiş idi.)

“14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri”

 

2) Bazı Gayrimenkullerin Tapuda Satış Yoluyla Devri İşlemine İlişkin Tapu Harcı Oranı İndirilmiştir.

30.09.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir.

 

3) Yurt Dışından Sağlanan Türk Lirası Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Kesintisi Oranı Düşürülmüştür.

Bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fiduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi oranı; ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %1, bir yıl ve üzeri olanlarda %0 olarak tespit edilmiştir.

 

Saygılarımızla…

 

 

 

UNİVERSAL

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.


EKLİ DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016