Tarih: 17-05-2017 10:52:52


24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca istisnalar hariç 7.000 TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerin finansal kurumlar aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

01.04.2017 tarihinde yayınlanan 479 Sıra No.lu Tebliğ ile söz konusu Tebliğin "4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler" başlıklı bölümüne aşağıdaki bent eklenmiştir.

"g) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından; 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri, kesme çiçek ve süs bitkileri satışları ile söz konusu yerler dışında yapılmakla birlikte anılan Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında bildirime tabi tutulmuş satışlara ilişkin tahsilat ve ödemelerin,"

Buna göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan; gıda maddeleri ile kesme çiçek ve süs bitkileri satışına ilişkin tahsilat ve ödemelerin bankadan yapılma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu olmayan diğer ödeme ve tahsilatlar aşağıdaki gibidir.

a)   Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemeler,

b)   Sermaye Piyasası Kanunu'nda tanımlanan sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemeler,

c)   Yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemeler,

ç)  Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemeler,

d)   Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemeler,

e)   Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemeler,

f)    Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin, faaliyet konuları kapsamında yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeler.

Saygılarımızla…

UNİVERSAL

      YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Not:

1- Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimizin sorumlu olmayacağını hatırlatmak isteriz.

2- Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi soru@universalymm.com adresine gönderebilirsiniz.


EKLİ DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016