Tarih: 17-05-2017 12:19:17


Bilindiği üzere, mal ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin açıklamalara yer veren 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı bölümünde;

“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, ihracat işlemlerinde e-Fatura kullanım zorunluluğu tüm ihracatçı mükellefleri değil, yalnızca e-fatura uygulamasına dahil olan mükellefleri kapsamakta olup uygulamaya dahil olmayan ihracatçı mükellefler ihracat işlemlerinde matbu fatura kullanmaya devam edeceklerdir.

Haziran ayı itibariyle GİB Portal yönteminden yararlanan mükellefler istemeleri halinde 01.07.2017 tarihini beklemeksizin ihracat işlemleri kapsamında e-Fatura düzenleyebileceklerdir.

 

Saygılarımızla…

 

UNİVERSAL

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.


EKLİ DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016