Tarih: 14-07-2017 09:54:55


Bilindiği üzere 454 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler için ihracat işlemlerinde e-Fatura düzenleme zorunluluğu, 15.12.2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 475 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.07.2017 tarihine ertelenmiştir.

Buna göre 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerimizin mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında düzenledikleri faturaları e-Fatura olarak düzenlemeleri gerekmektedir.

 

Saygılarımızla…


Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016