Tarih: 14-07-2017 10:02:02


7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine İlişkin Kanun ile Damga Vergisi, Harçlar ve Emlak Vergisi Mevzuatında Bazı Değişiklikler Yapılmıştır. Yapılan değişikler aşağıda yer almaktadır.

           

  1. Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişikler

 

Mevzuat:

 

            Damga Vergisi Kanununun 9’uncu maddesine göre “Bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisinden müstesnadır.” hükmü yer almaktadır.

 

7033 Sayılı Kanunun 7’nci maddesinde yapılan değişiklik aşağıdaki şekildedir

 

            “488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı Tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “53. Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler.”.

 

Değerlendirme:

 

              7033 Sayılı Kanunun 7’nci maddesinde yapılan değişiklik ile Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşme ve taahhütnamelere damga vergisi istisnası sağlanmıştır.

 

  1. Harçlar Kanununda Yapılan Değişikler

 

Mevzuat:

 

               Harçlar Kanununun 59’uncu maddesi başlığı “Harçtan Müstesna Tutulan İşlemler” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

 

7033 Sayılı Kanunun 8’inci maddesinde yapılan değişiklik aşağıdaki şekildedir.

 

             “Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “n) Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemleri.”

 

Değerlendirme:

 

             Yapılan düzenleme ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemlerine harç istisnası sağlanmıştır.

 

  1. Emlak Vergisi Kanununda Yapılan Değişikler

 

Mevzuat:

 

             Emlak Vergisi Kanununun 4’üncü maddesi başlığı “Daimi Muaflıklar” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

 

7033 Sayılı Kanunun 10’uncu maddesinde yapılan değişiklik aşağıdaki şekildedir.

 

            “Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasına parantez içi ibareden sonra gelmek üzere “ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar” ibaresi eklenmiştir”

 

Değerlendirme

 

               Yapılan düzenleme ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalara daimi emlak vergisi muafiyeti sağlanmıştır.

 

 

 Bilgilerinize Sunulur

 

 Saygılarımızla…

 

UNİVERSAL

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016