Tarih: 17-05-2017 09:50:48


 

Bilindiği üzere 6736 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflerin ilk taksit ve peşin ödemeleri için son tarih 30.11.2016 idi. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 02.01.2017 tarihli duyurusu ile, yapılandırmaya peşin ödeme seçeneğiyle başvurduğu halde bu tarihte ödemesini unutan veya teknik nedenlerle gerçekleştiremeyen mükelleflere 2 Ocak 2017 Pazartesi (bu tarih dahil) gününe kadar süre tanınmıştı. Buna göre mükellefler peşin ödenecek tutarları %1,40 oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanabileceklerdi.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan 18.01.2017 tarihli yeni duyuru ile ise; Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL tarafından, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen “Torba Kanun” tasarısının kabul edildiği ve verilen önerge ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun’da önemli değişikliklerin yapıldığı açıklanmıştır.

 

TBMM’de görüşülerek kabul edilen“6770 No.lu Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a göre yapılan düzenlemeyle, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybeden mükelleflere ikinci bir imkân sunulmuştur. Söz konusu Kanun’un 26. Maddesi ile 03/08/2016 tarih ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen “Geçici 2. Madde” ye istinaden aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

 

Yapılandırılan Borçlarını Taksitli Ödeme Yolunu Seçen Mükellefler İçin:

 

Geçici 2. Maddenin (1) ve (2) no.lu fıkraları doğrultusunda;

 

  • 2016 yılı Kasım ve Aralık aylarında ödemesi gereken borçlarını çeşitli sebeplerle ödeyemeyen mükelleflerin ödemelerini gecikme zammıyla birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar yapabilecekleri,
  • Taksitlerini düzenli ödeyen mükelleflerin vergi bakımından 2017 yılı Ocak ve Mart aylarında, sigorta primleri bakımından ise 2017 yılı Şubat ve Nisan aylarında ödeyecekleri taksitler dâhil olmak üzere tüm taksitlerini, faizsiz olarak ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dört ay öteleyerek ödeyebilecekleri (yani Ocak ayında yapılması gereken ödemelerin Mayıs ayında, Şubat ayında yapılması gereken ödemelerin ise Haziran ayında yapılabileceği)

 

Yapılandırılan Borçlarını Peşin Ödeme Yolunu Seçen Mükellefler İçin:

 

Geçici 2. Maddenin (4), (5), (8) ve (9) no.lu fıkraları doğrultusunda;

 

  • Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunmuş olup ödemelerini yapamayan mükelleflerin istemeleri halinde 2017 Mayıs ayı sonuna kadar peşin ödeme indiriminden yararlanarak ödemelerini yapabilecekleri veya 30.04.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) idareye yazılı başvuruda bulunarak ilgili katsayısının uygulanması şartıyla borçlarını taksitlendirebilecekleri,
  • Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce peşin ödeme indirimi uygulanmaksızın yapılandırılan borcunun tamamını Aralık ayında gecikme zammı ile peşin ödeyen mükelleflerin ise peşin ödeme indiriminden yararlandırılacağı ve 31.12.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yazılı talepte bulunmaları halinde fazla ödedikleri tutarların kendilerine iade edileceği

 

Hususlarında düzenlemeler yapılmış olup, söz konusu Kanun’un Resmi Gazete’de yayınlanmasını müteakip daha detaylı bilgi paylaşımı yapılacaktır.

        

Saygılarımızla…

 

 

UNİVERSAL

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.


EKLİ DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016