Tarih: 29-12-2017 14:48:44


Konusu
 Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin Birleştirilmesine İlişkin Uygulama 01 Temmuz 2018 Tarihine Ertelenmiştir
21 Aralık 2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra:3) uyarınca; Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunanlar dışındaki diğer mükellefler ve işverenler için “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında tek bir beyanname verilmesine ilişkin zorunluluk 1 Temmuz 2018 tarihine ertelenmiştir.
Diğer taraftan 1 sıra numaralı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğine göre Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için söz konusu uygulama (Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere) 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren başlamıştır. Bu defa yapılan değişiklik ile de diğer mükellefler ve işverenler için 01.01.2018 tarihinde başlayacağı açıklanan uygulama başlangıç tarihi 1 Temmuz 2018 olarak belirlenmiştir. Söz konusu ertelemede Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler kapsam dışında bırakılmıştır.
Muhtasar Beyanname İle SGK Prim Bildirgesinin Birleştirilmesine İlişkin Uygulama Aşağıda Yer Verilen Şekilde Özetlenmiştir.
1. Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” verilmesi uygulamasına, 1/1/2018 tarihinden itibaren başlanacaktır.
2. Mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.
3. Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.
4. Diğer illerde uygulama 1/7/2018 tarihinde başlayacaktır.
 
Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com adresine gönderebilirsiniz.
5. 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 5 inci maddesi kapsamında yarım çalışma ödeneği alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından en geç beyannamenin ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın 23’üncü günü saat 23.59'a kadar elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin Geçici 2’nci madde düzenlemesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerinize Sunulur
Saygılarımızla…
 
UNİVERSAL
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EKLİ DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016