...
İlave İstihdam Desteği, Gelir Vergisi Terkini Ve Damga Vergisi İstisnası Hakkında Olacaktır.
17-05-2017 10:24:36

Vergi Borcu ile Vergi ve Cezası Kesinleşen Mükelleflerin İlan Edilmesi
14-07-2017 09:57:45

 

481 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili yapılan açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

 

  ...

  Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  14-07-2017 10:02:02

  7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine İlişkin Kanun ile Damga Vergisi, Harçlar ve Emlak Vergisi Mevzuatında Bazı Değişikli ...

  5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun
  14-07-2017 10:02:49

  5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında 1-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında mali tatil dönemi başlamıştır. İlgili kanun gereği b ...

  İzaha Davet
  26-07-2017 14:24:15

   

  Vergi Usul Kanununun “İzaha davet:” başlıklı 370 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden Gelir İdaresi Başkanlığınca tebliğ ile izaha dave ...


  Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016