...
İlave İstihdam Desteği, Gelir Vergisi Terkini Ve Damga Vergisi İstisnası Hakkında Olacaktır.
17-05-2017 10:24:36

Vergi Borcu ile Vergi ve Cezası Kesinleşen Mükelleflerin İlan Edilmesi
14-07-2017 09:57:45

 

481 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili yapılan açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

 

  ...

  Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  14-07-2017 10:02:02

  7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine İlişkin Kanun ile Damga Vergisi, Harçlar ve Emlak Vergisi Mevzuatında Bazı Değişikli ...

  5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun
  14-07-2017 10:02:49

  5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında 1-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında mali tatil dönemi başlamıştır. İlgili kanun gereği b ...

  İzaha Davet
  26-07-2017 14:24:15

   

  Vergi Usul Kanununun “İzaha davet:” başlıklı 370 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden Gelir İdaresi Başkanlığınca tebliğ ile izaha dave ...

  Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ
  05-09-2017 11:08:34

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 11.08.2017 Tarihinden
  İtibaren Geçerli Olmak Üzere Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi
  483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
  29-12-2017 14:09:57

  - Organize perakende sektöründe kullanılmakta olan eski nesil ÖKC’lerin mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı ve gereken şartlar,
  483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
  29-12-2017 14:11:32

  - Organize perakende sektöründe kullanılmakta olan eski nesil ÖKC’lerin mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı ve gereken şartlar,
  15 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ
  29-12-2017 14:39:58

   
   Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmasına Dair 15 Nolu Tebliğ Yayınlanmıştır.
  Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)
  29-12-2017 14:48:44

  Konusu
   Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin Birleştirilmesine İlişkin Uygulama 01 Temmuz 2018 Tarihine Ertelenmiştir
  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu : 300 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
  29-12-2017 15:36:16

  Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)
  29-12-2017 15:39:32


  Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016